Per Manus Amici

Wat is Per Manus Amici?

fall1.jpg

Per Manus Amici geeft loopbaan-begeleiding en begeleidt en ondersteunt u bij uw persoonlijke zoektocht naar een antwoord op de vraag: wat voor werk wil ik eigenlijk doen, wat geeft mij de meeste voldoening? Per Manus Amici maakt gebruik van erkende theorieën en werkwijzen die van toepassing zijn voor loopbaan-advies en is in het bezit van een loopbaanadviesdiploma. De opleiding is gevolgd bij loopbaanadviesbureau Hoogendijk in Driebergen.

Per Manus Amici betekent “per vriendelijke gelegenheid” en stamt uit
de Romeinse tijd, waarbij per Manus Amici de uitdrukking was voor
een vriend of bekende die op reis was en die (vertrouwelijke) post per
gelegenheid bezorgde op een adres dat op de route, of nabij zijn
eindbestemming lag.

Het vertrouwen en de integriteit die hierbij horen wil PMA graag bieden.
Net als bij de persoon die de post meegeeft, bepaalt u indien u loop-
baanadvies krijgt, uiteindelijk ook zelf de koers en eindbestemming.